Moca 咖啡胶囊 - 兼容 Nespresso - 浓烈 - 50 粒
Moca 咖啡胶囊 - 兼容 Nespresso - 浓烈 - 50 粒

Moca 咖啡胶囊 - 兼容 Nespresso - 浓烈 - 50 粒

售价€10,49

Costo per capsula: 0.21€

可用的
数量:

Nespresso 兼容胶囊。精致的咖啡混合了浓郁的香气,回味宜人,留下来自阿拉比卡种植的古老风味。

每个胶囊含有 5 克咖啡,独立包装,确保质量和新鲜度